De schoolgids

Ouders en leerlingen willen goed geïnformeerd worden. Ze willen weten wat de gang van zaken is op school en hoe bepaalde procedures werken. In de digitale schoolgids staat alles over het onderwijs, de organisatie en de verschillende regelingen bij ons op school.

Schoolgids 2020-2021

In de schoolgids verwijzen we soms naar aanvullende regels en afspraken.

Wat staat er de komende tijd op de agenda

pro 3 t/m 5 stageweek 2
25 t/m 29 januari

Havo 4: vmbo informatieavond
19.30 uur

Vmbo 2: ouderavond keuzetraject