De schoolgids

Ouders en leerlingen willen goed geïnformeerd worden. Ze willen weten wat de gang van zaken is op school en hoe bepaalde procedures werken. In de digitale schoolgids staat alles over het onderwijs, de organisatie en de verschillende regelingen bij ons op school.

Schoolgids 2018-2019

In de schoolgids verwijzen we soms naar aanvullende regels en afspraken.

Wat staat er de komende tijd op de agenda

Centraal examen tweede tijdvak (17 t/m 20 juni)
Tweede tijdvak

Internationalisering Londen vmbo 3KB en GT
17 t/m 21 juni

Xperience Mont Ventoux vmbo
17 t/m 21 juni