Verzuimformulier

Als uw kind om een bepaalde reden één of meerdere lessen moet verzuimen of door ziekte afwezig is geweest, moet het zogenaamde verzuimformulier worden ingevuld. U kunt het formulier downloaden door te klikken op onderstaande link.

Uw kind levert dit formulier vervolgens in bij de onderwijsassistent op het eigen leercentrum.

Verzuimformulier vmbo

Verzuimformulier havo/vwo 

Wat staat er de komende tijd op de agenda

Xperience Marokko vmbo/pro 3
21 februari t/m 5 maart

Huiswerkvrij
Havo/vwo 1-2-3

Oudergesprek met mentor n.a.v. 2e rapport en adviezen
Havo/vwo 1-2