Verzuimformulier

Als uw kind om een bepaalde reden één of meerdere lessen moet verzuimen of door ziekte afwezig is geweest, moet het zogenaamde verzuimformulier worden ingevuld. U kunt het formulier downloaden door te klikken op onderstaande link.

Uw kind levert dit formulier vervolgens in bij de onderwijsassistent op het eigen leercentrum.

Verzuimformulier vmbo

Verzuimformulier havo/vwo 

Wat staat er de komende tijd op de agenda

Voorstelling "Klappen voor Bart"
klas 2 havo/vwo

Toetsweken pro
20 november t/m 1 december

Uitwisseling vmbo Finland
20 t/m 24 november

Carmel is...
het beste uit jezelf halen!