Verzuimformulier

Als uw kind om een bepaalde reden één of meerdere lessen moet verzuimen of door ziekte afwezig is geweest, moet het zogenaamde verzuimformulier worden ingevuld. U kunt het formulier downloaden door te klikken op onderstaande link.

Uw kind levert dit formulier vervolgens in bij de onderwijsassistent op het eigen leercentrum.

Verzuimformulier vmbo

Verzuimformulier havo/vwo 

Wat staat er de komende tijd op de agenda

Uitwisseling Oostenrijk klas 3 en 4 vmbo
18 t/m 23 september

ORTa-activiteiten in Nederland, België en Oostenrijk, klas 4 vmbo
24 t/m 29 september

Informatieavond voor ouder(s) / verzorgers, (= verplaatst naar 3 oktober)
vwo 4-5

Carmel is...
het beste uit jezelf halen!