Ouderraad Praktijkonderwijs

De ouderraad van de sector praktijkonderwijs bestaat op dit moment uit zes personen. De raad vergadert zes keer per jaar. Vier keer per jaar vergaderen de gezamenlijke ouderraden met de directeur onderwijs. 

Bij deze vergaderingen zijn de teamleider en een leerkracht aanwezig. De ouderraad van het praktijkonderwijs vertegenwoordigt ongeveer 120 leerlingen en hun ouders/verzorgers.

Heeft u vragen, tips, ideeën, of wilt u misschien actief lid worden van een van de ouderraden? Neem dan gerust contact met ons op. Dat kan via e-mail: [email protected].

  • Mevrouw Monique Aanstoot, tevens MR-lid
  • De heer André van Brummen
  • De heer Jeroen Gerritsen 
  • Mevrouw Eveline Meijerman-Noordman
  • De heer Edwin Nikamp, voorzitter
  • Mevrouw Brigitte te Wierik 
  • De heer Gerben te Wierik

Agenda van het praktijkonderwijs

Herfstvakantie
18 t/m 22 oktober

Ontdek Carmel:
voor groep 8 leerlingen basisscholen

Praktijkonderwijs: leerlingen lesvrij