Ouderraad Praktijkonderwijs

De ouderraad van de sector praktijkonderwijs bestaat op dit moment uit zes personen. De raad vergadert zes keer per jaar.

Bij deze vergaderingen zijn de teamleider en een leerkracht aanwezig. De ouderraad van het praktijkonderwijs vertegenwoordigt ongeveer 110 leerlingen en hun ouders/verzorgers.

Heeft u vragen, tips, ideeën, of wilt u misschien actief lid worden van een van de ouderraden? Neem dan gerust contact met ons op. Dat kan via e-mail: ouderraadccspro@gmail.com.

  • Mevrouw Monique Aanstoot, tevens MR-lid
  • De heer André van Brummen
  • De heer Jeroen Gerritsen 
  • De heer Edwin Nikamp, voorzitter
  • Mevrouw Brigitte te Wierik 
  • De heer Gerben te Wierik

Agenda van het praktijkonderwijs

Studiemiddag: leerlingen lesvrij
vanaf 13.15 uur

Herfstvakantie
12 t/m 16 oktober

Leerlingen lesvrij