Ouderraad Praktijkonderwijs

De ouderraad van de sector praktijkonderwijs bestaat op dit moment uit zes personen. De raad vergadert zes keer per jaar. Bij deze vergaderingen zijn de teamleider en een leerkracht aanwezig. De ouderraad van het praktijkonderwijs vertegenwoordigt ongeveer 110 leerlingen en hun ouders/verzorgers.

Heeft u vragen, tips, ideeën, of wilt u misschien actief lid worden van een van de ouderraden? Neem dan gerust contact met ons op. Dat kan via e-mail: [email protected].

De ouderraad praktijkonderwijs bestaat uit:

  • Mariëlle Corbee
  • Eveline Meijerman
  • Gerdineke Petersen
  • Carla Schiphorst, voorzitter

Agenda van het praktijkonderwijs