De mentor

Leerlingen hebben binnen het onderwijs behoefte aan geborgenheid en veiligheid. De mentor speelt daar een belangrijke rol in. Hij kent zijn leerlingen goed en houdt hun resultaten en persoonlijke groei nauwkeurig in de gaten.

De mentor van de klas is daarom het eerste aanspreekpunt in het geval dat de leerling ergens mee zit. Ook de ouders/verzorgers kunnen altijd bij de mentor terecht voor vragen. Omgekeerd neemt de mentor contact op met de ouders/verzorgers als er informatie gedeeld moet worden.

 

Agenda van het praktijkonderwijs