De mentor

Leerlingen hebben binnen het onderwijs behoefte aan geborgenheid en veiligheid. De mentor speelt daar een belangrijke rol in. Hij kent zijn leerlingen goed en houdt hun resultaten en persoonlijke groei nauwkeurig in de gaten.

Leerlingen en ouders/verzorgers kunnen altijd bij de mentor terecht voor vragen. Omgekeerd neemt de mentor contact op met de ouders/verzorgers als er informatie gedeeld moet worden.

Mentoren praktijkonderwijs, schooljaar 2020-2021

Klas

Mentor

 Mailadres

1a mevrouw Groen j.groen@carmelcollegesalland.nl
1b meneer De Vries  r.devries@carmelcollegesalland.nl
2a mevrouw Kroeze  f.kroeze@carmelcollegesalland.nl
2b mevrouw Aalberts m.aalberts@carmelcollegesalland.nl
3a mevrouw Olijhoek l.olijhoek@carmelcollegesalland.nl
3b mevrouw Van Putten  n.vanputten@carmelcollegesalland.nl
4a meneer Ten Dam  m.tendam@carrmelcollegesalland.nl
4b mevrouw Nijenhuis n.nijenhuis@carmelcollegesalland.nl
5a meneer Veldkamp m.veldkamp@carmelcollegesalland.nl
Entree mevrouw Mensink n.mensink@carmelcollegesalland.nl

Agenda van het praktijkonderwijs

studiemiddag: leerlingen lesvrij
vanaf 13.15 uur

pro coachgesprekken

Deadline aanmeldingen bij Carmel College Salland