Contactgegevens Praktijkonderwijs

Bezoekadres
Florens Radewijnsstraat 6
8101 BW Raalte
0572-348500

Postadres
Carmel College Salland
Postbus 87
8100AB RAALTE

E-mail PrO  
pro@carmelcollegesalland.nl

Schoolgids pro (overzicht van het onderwijs, de organisatie en de regelingen)

Teamleider Praktijkonderwijs

  • Mevrouw S. Nijenkamp, teamleider praktijkonderwijs

Agenda van het praktijkonderwijs

Xperience Marokko vmbo/pro 3
21 februari t/m 5 maart

Studiedag: leerlingen lesvrij

Terugkomavond oud-leerlingen praktijkonderwijs