Contactgegevens Praktijkonderwijs

Bezoekadres
Florens Radewijnsstraat 6
8101 BW Raalte
0572-348500

Postadres
Carmel College Salland
Postbus 87
8100AB RAALTE

E-mail PrO  
pro@carmelcollegesalland.nl

Schoolgids pro (overzicht van het onderwijs, de organisatie en de regelingen)

Teamleider Praktijkonderwijs

  • Mevrouw S. Nijkamp, teamleider praktijkonderwijs

Agenda van het praktijkonderwijs

Studiemiddag: leerlingen lesvrij
vanaf 13.15 uur

Herfstvakantie
12 t/m 16 oktober

Leerlingen lesvrij