Toets- en exameninformatie

Het Programma van Toetsing en Afsluiting, kortweg PTA, geeft een overzicht van alle toetsen en afsluitingen per vak. Het vermeldt welke stof behandeld wordt en wanneer de toetsen zijn.

Het PTA en het examenreglement beschrijven ook de vorm van toetsing en hoe zwaar het examen meetelt. Hieronder een aantal links naar de toets- en exameninformatie,

Examenreglement 2020 -2021

havo

PTa havo 4-5 2019 - 2021 versie sep 2020

PTA havo 4-5 2020 - 2022

vwo

PTA vwo 4-5-6 2018 - 2021 versie sep 2020

PTA vwo 4-5-6 2019 - 2022

PTA vwo 4 2020 - 2021

 

Data-examens 2020 - 2021

Informatie volgt.

Noodscenario

De overheid heeft bepaald dat de examens in geval van nood op een ander tijdstip kunnen worden ingepland. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn bij regionale/landelijke stroomuitval, schending van de geheimhouding van de examens of een natuurramp.
De examenperiode valt in principe tussen de allerlaatste les en de dag waarop een van de landelijke regio’s het eerst vakantie krijgt. Uw zoon of dochter kan in die hele periode nog een examen hebben. Wij adviseren u daarom in deze periode nog niet op vakantie te gaan.

Datum diploma-uitreiking 2021 havo/vwo

De datum voor de diploma-uitreiking aan eindeamenkandidaten in schooljaar 2020-2021 wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. 

Agenda van het havo/vwo

Havo 4-5/vwo 4-5-6: toetsweek 1
23 t/m 30 oktober

Havo 5 / vwo 6: herkansing toetsweek 1
20 t/m 23 november

Havo/vwo: 10 min. gesprek met mentor