Beroepen van de toekomst

De wereld verandert snel. Banen die gisteren bestonden, zijn er vandaag niet meer en de banen van morgen kennen we soms nog helemaal niet. Leerlingen moeten leren met dat soort onzekerheden om te gaan en keuzes te maken.

Dat vraagt om veel nieuwe vaardigheden maar vooral ook om kennis van jezelf. Dat is waar het vak Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) zich mee bezighoudt.

In dit vak wordt geleerd:

  • uit welke vervolgopleidingen je kunt kiezen,
  • hoe je daaruit een keuze maakt,
  • ontdekken of je goed hebt gekozen,
  • je sterke en minder sterke punten kennen,
  • bezoeken afleggen die met je toekomst te maken hebben.
    (bijv. je volgende school, beurzen, voorlichtingsavonden en open dagen).

De mentor en LOB

Leerlingen weten vaak al wat ze wel of niet leuk vinden. Er zijn daarnaast nog tal van opties en mogelijkheden die ze nog niet kennen. Bij het vak LOB helpen wij om deze te ontdekken.

De mentor speelt een belangrijke rol bij LOB. De mentor voert loopbaangesprekken met de leerling en schakelt waar nodig een decaan of een andere specialist in. Hij controleert ook of er voldoende tijd aan LOB-activiteiten wordt besteed.

Agenda van het havo/vwo

Studiemiddag: leerlingen lesvrij
vanaf 13.15 uur

Vwo 6: schoolverlatersavond (geannuleerd)
19.30 uur

Havo 5: schoolverlatersavond (geannuleerd)
19.30 uur