Het juiste profiel kiezen

Het einde van 3 havo en vwo betekent het einde van de onderbouw. De leerling gaat een keuze maken voor de bovenbouw.

Hij kan uit vier profielen kiezen:

  • Cultuur en Maatschappij: Voor leerlingen met belangstelling voor kunst, cultuur, maatschappelijke vakken, taal en rechten.
  • Economie en Maatschappij: Voor zakenmensen in de dop. Dus voor leerlingen met belangstelling voor economie, arbeid, recht en veiligheid.
  • Natuur en Gezondheid: Voor leerlingen met belangstelling voor bijvoorbeeld gezondheidszorg, milieu en landbouw.
  • Natuur en Techniek: Een exact profiel voor leerlingen die willen onderzoeken, testen en ontwerpen op dit gebied.

Alle profielen bestaan op zich zelfweer uit drie delen: een gemeenschappelijk deel, een profieldeel en een vrij deel.

Leerlingen en ouders kunnen voor meer informatie bij de decanen terecht.

Agenda van het havo/vwo

Studiemiddag: leerlingen lesvrij
vanaf 13.15 uur

Vwo 6: schoolverlatersavond (geannuleerd)
19.30 uur

Havo 5: schoolverlatersavond (geannuleerd)
19.30 uur