Ouderraad havo/vwo

De ouderraad van de sector havo/vwo vergadert gemiddeld één keer per zes weken. De vergaderingen worden bijgewoond door de directeur onderwijs.

De vergaderingen worden een week voor de MR vergaderingen gepland. Zo kunnen de ouder(s)/verzorger(s) die in de Medezeggenschapsraad zitten de onderwerpen voor de deze vergadering eerst in de ouderraad bespreken. De ouderraad havo/vwo vertegenwoordigt zo’n 1800 leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s).

De ouderraad havo/vwo vormt samen met de ouderraad vmbo en de ouderraad pro de Oudervereniging van Carmel College Salland. Gezamenlijk bevorderen zij de samenwerking tussen de school en de ouder(s)/verzorger(s).

U kunt de ouderraad sector havo/vwo bereiken door te mailen naar: ouderraadccshavovwo@gmail.com.

 

In het schooljaar 2019-2020 bestaat de ouderraad uit de volgende personen:

  • De heer  Ludo  Achtereekte, OR/MR
  • Mevr. Mariska Beltman
  • Mevrouw Yvonne Hunneman
  • Mevrouw Audrey Jansen
  • De heer Ronald Jonkman, voorzitter
  • Mevrouw Hèlen Lammertink
  • Mevrouw Eefje Roelfs-Bal
  • De heer Roy Smit
  • Mevrouw Heidi van Wilsum

 

 

Agenda van het havo/vwo

Klas 1: introductie

Havo 4: introductie

Havo/vwo 2-3: introductie