Structuur van ons Praktijkonderwijs

Twee delen

Het Praktijkonderwijs is opgebouwd uit twee lagen: de onderbouw en de bovenbouw.

Onderbouw (klas 1 en 2)

In de eerste jaren schenken we veel aandacht aan groepsvorming; je kunt pas "groeien" wanneer je je veilig voelt. Om dit te bereiken wordt gekeken naar wat iedere leerling nodig heeft en stellen we individuele leerdoelen op.

Naast de theoretische vakken, is er veel aandacht voor de praktijkvaardigheden; techniek, hout, metaal, dier, groen, koken en verzorging. Hierbij ligt steeds de nadruk op sociale aspecten en werkhoudingsvaardigheden.

Bovenbouw (klas 3, 4 en 5)

In de bovenbouw gaan de leerlingen zich stapje voor stapje voorbereiden op een baan. Dit betekent dat ze, wanneer ze 15 jaar zijn en voldoende basisvaardigheden beheersen, verschillende stages gaan lopen. De theorievakken sluiten steeds meer aan bij de praktijk. Ook hier geldt dat sociale aspecten en werkhoudingsvaardigheden grote nadruk krijgen.
In klas 3 starten de leerlingen met 1 stagedag per week (aanvangsstage). Er zij 3 verschillende stageperiodes, zodat er op meerdere plekken werkervaring opgedaan kan worden. In klas 4 wordt de stage voor de leerlingen die dit aankunnen uitgebreid. Ze lopen dan 2 dagen per week stage (leer- en oefenstage). Deze stagevorm wordt zo mogelijk al meer afgestemd op de uitstroomrichting. In klas 5 wordt het aantal stagedagen nog verder uitgebreid. Deze stagevorm heeft tot doel een werkplek te vinden (plaatsingsstage). Een stageplaats wordt dan omgezet in een (vaste) werkplek.

Entreeopleiding

Leerlingen die na het praktijkonderwijs een mbo-opleiding willen volgen, kunnen in het vijfde jaar binnen onze school de Entree-opleiding volgen.
Het praktijkonderwijs werkt nauw samen met Landstede. Wij bieden deze mogelijkheid omdat we op deze manier nét die extra ondersteuning kunnen bieden die veel leerlingen zo nodig hebben.

Agenda van het praktijkonderwijs

Ontwikkeldag
Leerlingen les vrij

Ontwikkeldag