Jaarrooster PrO

Leerlingen zijn vrij wanneer er een studiedag, een organisatiedag of ontwikkeldag is. Is er een studieochtend of studiemiddag, dan zijn ze alleen dit betreffende dagdeel vrij.

Wanneer een studiedag of ontwikkeldag gepland is op een stagedag, dan gaan de stages gewoon door. Dit geldt niet voor organisatiedagen en vakantiedagen. Er kunnen gedurende het schooljaar nog data voor studiedagen gewijzigd / toegevoegd worden.

2021-2022  
23 augustus leerlingen vrij
24 t/m 26 augustus introductiedagen
27 augustus leerlingen vrij
31 augustus start stageperiode 1
14 september ouderavond klas 1 en 2  (19.30 uur)
14 september coachgesprekken met alle leerlingen
17 september ontwikkeldag (stages gaan wel door)
20 t/m 24 september stageweek 1
27 sept. t/m 8 oktober IOP-gesprekken (leerl. + ouders + mentor)
28 september studiemiddag (stages gaan wel door)
18 t/m 22 oktober herfstvakantie
2 november studiedag (stages gaan wel door)
8 november ontwikkelmidddag 1 (stages gaan wel door)
22 november t/m 3 december toetsweken
7 december coachgesprekken met alle leerlingen
15 december ontwikkeldag 2 (stages gaan wel door)
23 december programma rond thema Kerst
24 december leerlingen om 12.00 uur vrij
27 december t/m 7 januari kerstvakantie
2022  
10 januari lessen starten gewoon om 8.20 uur ! (aangepast)
11 januari start stageperiode 2
13 januari thema-avond ouderraad gaat NIET door
28 januari ONLINE open huis (aangepast)
31 januari  t/m 4 februari stageweek 2
31 januari t/m 11 februari IOP-gesprekken (leerl. + ouders + mentor)
21 t/m 25 februari voorjaarsvakantie
28 februari vrij i.v.m. carnaval
1 maart ontwikkeldag 3 (stages gaan wel door)
8 maart coachgesprekken met alle leerlingen
22 maart infoavond nieuwe Entreeklas 19.30 uur
29 maart  studiemiddag (stages gaan wel door)
5 april start stageperiode 3
11 t/m 14 april projectdagen
15 april t/m 18 april vrij i.v.m. paasweekend
19 t/m 22 april stageweek 3
25 april voorlichtingsavond nieuwe stagiairs 19.30 uur
27 april t/m 6 mei meivakantie
16 t/m 25 mei toetsweken
26 t/m 27 mei vrij  (Hemelvaart)
2 juni ontwikkeldag 4
6 juni vrij  (2de pinksterdag)
7 juni coachgesprekken met alle leerlingen
13 t/m 24 juni IOP-gesprekken (leerl. + ouders + mentor)
14 juni studiedag (stages gaan wel door)
5 juli klassenuitje
11 juli sportdag
8 juli diploma uitreiking  + gala? (onder voorbehoud)
12  rapport mee naar huis
13, 14 en 15 juli organisatiedagen (leerlingen zijn vrij)
18 juli t/m 26 augustus zomervakantie

Agenda van het praktijkonderwijs

s Middags ontvangst nieuwe leerlingen / 's avonds ontvangst ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen

Diploma-uitreiking
Vmbo 4G3-4G4-4G5: 12.30 uur / 4G1-4G2: 14.15 uur / Praktijkonderwijs: 16.00 uur / 4B1-4K1-4K2: 17.45 uur / 4B2-4K3-4K4: 19.30 uur HOFtheater

Diploma-uitreiking

Praktijkonderwijs: sportdag