Jaarrooster PrO

Leerlingen zijn vrij wanneer er een studiedag, een organisatiedag of ontwikkeldag is. Is er een studieochtend of studiemiddag, dan zijn ze alleen dit betreffende dagdeel vrij.

Wanneer een studiedag of ontwikkeldag gepland is op een stagedag, dan gaan de stages gewoon door. Dit geldt niet voor organisatiedagen en vakantiedagen. Er kunnen gedurende het schooljaar nog data voor studiedagen gewijzigd / toegevoegd worden.

2019-2020  
27 t/m 29 augustus introductiedagen

30 augustus

9 september

vrij i.v.m. Stoppelhaene

ontwikkeldag

10 september infoavond voor ouders klas 1+2
12 september studiedag
17 september coachgesprekken met alle leerlingen
23 t/m 27 september stageweek
23 sept. t/m 4 oktober IOP-gesprekken (leerl. + ouders + mentor)
8 oktober ontwikkeldag 2
11 + 13 oktober techniekdagen
21 t/m 25 oktober herfstvakantie
30 oktober studiemiddag

11  t/m 22 november

toetsweken
19 november studiedag
10 december coachgesprekken met alle leerlingen
12 december  beroepen-doedagen klas 2 + 3
20 december ochtendprogramma rond thema Kerst
23 december t/m 3 januari kerstvakantie
2020  
6 januari start stageperiode 2
14 januari studiedag
24 januari rapporten mee naar huis
24 januari open huis
27  t/m 31 januari stageweek
29 januari ontwikkeldag
3 t/m 14 februari IOP-gesprekken (leerl. + ouders + mentor)
17 t/m 25 februari voorjaarsvakantie
3 maart terugkomavond oud leerlingen
10 maart coachgesprekken met alle leerlingen
12 maart ontwikkeldag
23 maart infoavond nieuwe Entree-klas 19.30 uur
30 maart start stageperiode 3
6 t/m 17 april projectweken thema 'Vrijheid'
10 t/m 13 april paasweekend (vrij)
20 t/m 25 april stageweek
27 april t/m 5 mei meivakantie
7 mei infoavond nieuwe stagiaires
11 t/m 22 mei  toetsweken onderbouw
12 mei coachgesprekken met alle leerlingen
14 mei studiemiddag
21 + 22 mei vrij i.v.m. Hemelvaart
1 juni vrij i.v.m. 2de Pinksterdag
5 juni ontwikkeldag
8 t/m 19 juni IOP-gesprekken (leerl. + ouders + mentor)
23 juni klassenuitje
?? schoolverlatersavond 
?? gala schoolverlaters
29 juni sportdag
30 juni rapport mee naar huis
1 t/ 3 juli organisatiedagen (leerlingen zijn vrij)
6 juli t/m 14 augustus zomervakantie

Agenda van het praktijkonderwijs