Jaarrooster PrO

Leerlingen zijn vrij wanneer er een studiedag of een organisatiedag is. Is er een studieochtend of studiemiddag, dan zijn ze alleen dit betreffende dagdeel vrij.

Wanneer een studiedag gepland is op een stagedag, dan gaan de stages gewoon door. Dit geldt niet voor organisatiedagen en vakantiedagen. Er kunnen gedurende het schooljaar nog data voor studiedagen gewijzigd / toegevoegd worden.

2018-2019  
4 september kennismaking met klas 10.30 - 12.00 uur
(start schoolkamp: klas 4, 5 en Entree)
5 t/m 7 september introductiedagen + schoolkamp klas 2 en 3 (op 6+ 7 sept.)
10 september start lesperiode 1 en stageperiode 1
18 september infoavond voor klas 1 + 2
25 september coachgesprekken met alle leerlingen
1 t/m 5 oktober stageweek
1 t/m 12 oktober IOP-gesprekken (leerl. + ouders + mentor)
2 oktober studiedag
9 oktober studiemiddag (leerlingen hebben vanaf 14.00 uur vrij)
12 + 14 oktober techniekdagen
22 t/m 26 oktober herfstvakantie
13 november studiemiddag (leerlingen hebben vanaf 13.10 u. vrij m.u.v. deelnemers aan een cursus, leerlingen van de Entree-klas en de leerlingen die op deze dag stagelopen)
19  t/m 30 november toetsweken
11 december coachgesprekken met alle leerlingen
13 december  beroepen-doedagen klas 2 + 3
21 december ochtendprogramma rond thema Kerst
24 december t/m 4 januari kerstvakantie
2019  
7 januari studiedag
8 januari start stageperiode 2
25 januari rapporten mee naar huis
25 januari open huis
28 januari t/m 1 februari stageweek
28 januari t/m 8 februari IOP-gesprekken (leerl. + ouders + mentor)
31 januari studiedag
18 t/m 22 februari voorjaarsvakantie
4 maart studiedag
5 maart coachgesprekken met alle leerlingen
12 maart terugkomavond oud leerlingen
25 maart infoavond nieuwe Entree-klas 19.30 uur                   (! nieuwe datum)
1 april start stageperiode 3
1 april studiemiddag
8 t/m 12 april projectweek thema: Vrijheid
22 april t/m 3 mei meivakantie
6 t/m 17 mei  toetsweken
7 mei infoavond nieuwe stagiaires
13 t/m 17 mei stageweek
21 mei coachgesprekken met alle leerlingen
23 mei studiedag
30 + 31 mei vrij i.v.m. Hemelvaart
6 juni studiedag
10 juni vrij i.v.m. 2de Pinksterdag
17 t/m 28 juni IOP-gesprekken (leerl. + ouders + mentor)
2 juli klassenuitje
4 juli schoolverlatersavond 
5 juli gala schoolverlaters
8 juli sportdag
9 juli rapport mee naar huis
10 t/ 12 juli organisatiedagen (leerlingen zijn vrij)
15 juli t/m 23 augustus zomervakantie

Agenda van het praktijkonderwijs

Gala
examenkandidaten schoolbreed