Jaarrooster PrO

Leerlingen zijn vrij wanneer er een studiedag, een organisatiedag of ontwikkeldag is. Is er een studieochtend of studiemiddag, dan zijn ze alleen dit betreffende dagdeel vrij.

Wanneer een studiedag of ontwikkeldag gepland is op een stagedag, dan gaan de stages gewoon door. Dit geldt niet voor organisatiedagen en vakantiedagen. Er kunnen gedurende het schooljaar nog data voor studiedagen gewijzigd / toegevoegd worden.

2020-2021  
18 t/m 20 augustus introductiedagen
21 augustus leerlingen vrij
25 augustus start stageperiode 1

7 september

9 september

coachgesprekken met alle leerlingen

ontwikkeldag 1

14 t/m 18 september stageweek 1
21 sept. t/m 2 oktober IOP-gesprekken (leerl. + ouders + mentor)
22 september studiedag
12 t/m 16 oktober herfstvakantie
29 oktober studiedag

november

toetsweken
1 december coachgesprekken met alle leerlingen
10 december  ontwikkeldag 2
18 december ochtendprogramma rond thema Kerst
21 december t/m 1 januari kerstvakantie
2021  
4 januari lessen starten om 10.20 uur
5 januari start stageperiode 2
18 januari studiemiddag
22 januari open huis
25  t/m 29 januari stageweek 2
1 t/m 12 februari IOP-gesprekken (leerl. + ouders + mentor)
15 februari ontwikkeldag 3
22 t/m 26 februari voorjaarsvakantie
2 maart terugkomavond oud leerlingen
3 maart studiemiddag
9 maart coachgesprekken met alle leerlingen
22 maart infoavond nieuwe Entree-klas
29 maart start stageperiode 3
2 april ontwikkeldag 4
5 april 2de paasdag (vrij)
12 t/m 16 april projectweek thema 'Vrijheid'
19 t/m 23 april stageweek 3
26 april t/m 7 mei meivakantie
11 mei infoavond nieuwe stagiairs
13 + 14 mei vrij i.v.m. Hemelvaart
17 mei studiedag
18 mei coachgesprekken met alle leerlingen
24 mei vrij i.v.m. 2de pinksterdag
25 mei vrij i.v.m. studiedag
1 juni vrij i.v.m. ontwikkeldag 5
31 mei t/m 11 juni IOP-gesprekken (leerl. + ouders + mentor)
29 juni klassenuitje
?? diploma uitreiking
?? gala schoolverlaters
5 juli sportdag
6 juli  rapport mee naar huis
7, 8 en 9 juli organisatiedagen (leerlingen zijn vrij)
12 juli t/m 22 augustus zomervakantie

Agenda van het praktijkonderwijs

Leerlingen lesvrij

Kerstvakantie
21 december t/m 1 januari

Open Huis
16.00 - 20.00 uur