Lesroosters

Vanwege de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staan de roosters niet op de website.
Wanneer een klas een nieuw lesrooster krijgt, krijgen de betreffende ouders/verzorgers deze per e-mail toegestuurd door de mentor.

 

Agenda van het praktijkonderwijs

Meivakantie (22 april t/m 3 mei)

Stageweek praktijkonderwijs

Hemelvaartweekeinde
30 en 31 mei vrij