Wie wij zijn


Als Ouderraad vertegenwoordigen we alle ouders/verzorgers van de ruim 1000 leerlingen van het vmbo. We denken mee met de schoolleiding en docenten over ontwikkelingen binnen het Carmel College Salland en het beleid van de school.  

Wat we belangrijk vinden
Ons doel is om de communicatie tussen school, ouders en leerlingen te optimaliseren en om waardevolle ouderbetrokkenheid te creëren. Wanneer ouders en school goed samenwerken, kunnen we samen zorgen voor een prettig schoolklimaat. Waar de leerlingen- onze kinderen- baat bij zullen hebben. 

Wat we doen
De Ouderraad van de sector vmbo vergadert gemiddeld eens per zes weken. Deze vergaderingen worden bijgewoond door een teamleider. Vier keer per jaar vergaderen de gezamenlijke ouderraden met de directeur onderwijs. Onderwerpen waarover wordt meegepraat en -gedacht zijn bijvoorbeeld: de laptopregeling, de gezonde kantine, lesuitval, de diploma uitreiking en andere regels en beleidszaken. 

De Ouderraad organiseert ieder jaar een thema-avond voor de ouders/verzorgers. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld ‘Hoe om te gaan met geld en met social media’ of ‘Alcohol en drugs’. 

Contact
Heeft u een vraag of onderwerp voor de agenda van de Ouderraad? Of wilt u op een andere manier een bijdrage leveren? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen via:  [email protected]  

  • Mevrouw Mariël Heuven
  • Mevrouw Collette Kogel-Klein Douwel, voorzitter
  • De heer Erwin Orriëns, tevens MR-lid
  • Mevrouw Ozlem-te Wierik 
  • Mevrouw Esther Veldman

 

Agenda van het vmbo

Mentorgesprekken
10 minuten

Leerlingen lesvrij

Vmbo GT 4: presentatieavond PWS