Overgaan en bevorderingsnormen

Voor de overgang naar een volgend schooljaar hanteren wij bevorderingsnormen (ook wel overgangsnormen genoemd). Deze doorstroomnormen staan beschreven in het document: doorstroomnormering met de bevorderingsnormen per leerjaar.

Agenda van het vmbo

Klas 1: introductie

Vmbo 1: informatieavond

Vmbo 2: informatieavond