Overgaan en bevorderingsnormen

Voor de overgang naar een volgend schooljaar hanteren wij per leerjaar bevorderingsnormen vmbo (ook wel overgangsnormen genoemd). Deze doorstroomnormen staan beschreven in het document: bevorderingsnormen vmbo

Agenda van het vmbo

Hemelvaartsdag

Vrije dag - school gesloten

vmbo 3KB en 3 GT
excursie mbo Zwolle