Overgaan en bevorderingsnormen

Voor de overgang naar een volgend schooljaar hanteren wij per leerjaar bevorderingsnormen vmbo (ook wel overgangsnormen genoemd). Deze doorstroomnormen staan beschreven in het document: bevorderingsnormen vmbo

Agenda van het vmbo

Mentorgesprekken
10 minuten

Leerlingen lesvrij

Vmbo GT 4: presentatieavond PWS