Arbeids- & TrainingsCentrum Salland

Werken binnen de veilige schoolmuren

Vanaf de tweede klas gaan leerlingen naar Arbeids- & TrainingsCentrum Salland. Hier leren zij door te doen en te herhalen. Voor de leerlingen is het arbeidstrainingscentrum een belangrijke tussenstap. Het neigt naar een 'echt' bedrijf, maar de begeleiding is intensief en individueel gericht. Het echte werk is voor de leerlingen zeer motiverend. Het trainen van de arbeidshouding is het uitgangspunt.

Arbeids- & TrainingsCentrum Salland, een belangrijke tussenstap naar werk

Omdat leerlingen het beste leren in de praktijk, beginnen we al vroeg met voorbereidende en oriënterende stages. Voor veel leerlingen verloopt dit proces redelijk tot goed. Er zijn echter leerlingen bij wie de ontwikkeling naar zelfstandigheid wat stagneert. De stap naar een bedrijf is te groot. In het Arbeids- & TrainingsCentrum Salland kunnen deze leerlingen nog wat aan hun vaardigheden schaven. Wij zien het als een station tussen school en een bedrijf.

 

 

Agenda van het praktijkonderwijs

Leerlingen lesvrij

Kerstvakantie
21 december t/m 1 januari

Open Huis
16.00 - 20.00 uur