De praktijk in

In het praktijkonderwijs leiden we leerlingen op voor een plek op de arbeidsmarkt. Stage is hier een heel belangrijk onderdeel van. Leerlingen kunnen tijdens hun stage namelijk alles wat ze op school geleerd hebben in de praktijk oefenen.

Veel voorbereiding

Om een stage goed te laten verlopen, is veel voorbereiding nodig. Tijdens de sova-lessen wordt geoefend hoe je omgaat met elkaar en straks met je baas en collega's. Daarnaast wordt er gewerkt aan de basivaardigheden tijdens de praktijklessen. Ook goede werkhoudingsaspecten zijn een voor waarde om straks te kunnen starten met de externe stage. De leerling krijgt de kans om al deze vaardigheden te oefenen en verbeteren op het arbeidstrainingscentrum, maar ook tijdens interne stages binnen school.

Extern als het kan

Na de voorbereidende interne stage, gaan de leerlingen extern stage lopen. De buitenwereld in dus. Niet iedereen is in staat om buiten de school stage te lopen. We zijn heel voorzichtig om onze leerlingen buiten de veilige muren van onze school te plaatsen. Daarom beoordelen we eerst of een leerling geschikt is voor een externe stage. Als dat zo is, mag hij vanaf zijn 15e extern stage lopen. Hoe de stage inhoudelijk op onze school geregeld is, staat omschreven in het stagebeleidsplan.

Agenda van het praktijkonderwijs

Leerlingen lesvrij

Kerstvakantie
21 december t/m 1 januari

Open Huis
16.00 - 20.00 uur