Kenmerken van ons Praktijkonderwijs

Wij geloven

 • in het ‘eigen kunnen’ van iedere leerling.
 • dat iedere leerling de drang heeft om zelfstandig te handelen.
 • dat iedereen behoefte heeft aan waardering van anderen.

En dat zie je terug in onze school

Deze drie punten staan voor ons als een huis; ze geven ons richting. Je ziet ze terug in onze school en in ons onderwijs.

 • Wij stimuleren leerlingen om de grenzen van hun mogelijkheden op te zoeken. We dagen ze uit om steeds een stapje verder te zetten, met speciale aandacht voor structuur en veiligheid.
 • Wij werken met de leerling aan persoonlijkheidsvorming en besteden veel energie aan het aanleren van communicatievaardigheden.
 • Het programma dat gericht is op ‘leren werken’ helpt leerlingen sociale vaardigheden en een juiste werkhouding te ontwikkelen.
 • Wij streven ernaar iedere leerling voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Dit gebeurt op school, het arbeidstrainingscentrum en tijdens de stages. Daarnaast steken we veel tijd in loopbaanoriëntatie.
 • We hebben een groot netwerk aan stagebedrijven. Zo kunnen de leerlingen in veel verschillende branches meekijken en bewust een bepaalde richting kiezen.
 • We bieden veel branchegerichte cursussen aan. Hoe meer branchegerichte vaardigheden, hoe makkelijker een leerling mee kan komen in een bedrijf.
 • Wij werken waar mogelijk samen met het vmbo. Dit biedt extra kansen.
 • We bieden leerlingen die dit aankunnen de mogelijkheid binnen onze school hun startkwalificatie voor een mbo-opleiding te halen (Entree-opleiding).

Agenda van het praktijkonderwijs